Veel steun vanuit organisaties

Veel (jongeren)organisaties steunen de campagne #TotHier. Van het Centrum Seksueel Geweld en politieke jongerenorganisaties tot thema-instituten als COC Nederland, Atria en vele anderen.

“Hulp voor slachtoffers en preventie moeten hand in hand gaan. Meer preventie is broodnodig. Verandering duurt al veel te lang. Rutgers kan dit niet alleen. Daarom is het geweldig dat zoveel mensen en organisaties ons steunen. Samen kunnen we dit veranderen,“ zegt Ton Coenen, directeur Rutgers.

Wil jouw organisatie ook #TotHier steunen? Stuur een mail aan tothier@rutgers.nl.

Amnesty International Nederland

"Wij als Amnesty geloven samen met honderden activisten door heel Nederland in dat seks gebaseerd moet zijn op instemming, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Zorg en voorlichting moeten dit actief uitdragen." - Norbert Hendriks, campagneleider Amnesty International Nederland.

"De huidige machtsstructuur van de universiteit moffelt schandalen weg en laat slachtoffers aan hun eigen lot over. Pas wanneer de veiligheid van de studenten boven de reputatie van de universiteit, bestuurders en prestigieuze docenten wordt gesteld, zullen studenten niet meer naar de krant te hoeven stappen om gehoord te worden." - Hanna Blom, bestuurslid

Aidsfonds - Soa Aids Nederland

"Alle liefdes verdienen bescherming. Daarom steunen wij #tothier voluit. Samen kunnen we seksueel geweld stoppen. We zijn er pas als iedereen vrij en gezond kan genieten van liefde en seksualiteit." - Aidsfonds - Soa Aids Nederland.

Atria

"Seksueel geweld tegen vrouwen is historisch gezien en wereldwijd een maatschappelijk probleem en een schending van de mensenrechten van vrouwen. Het is beter om de oorzaak aan te pakken dan te doen aan symptoombestrijding." - Kaouthar Darmoni, algemeen directeur Atria.

Centrum Seksueel Geweld

"Nederland telt bijna 2 miljoen mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. De helft van hen heeft hier ernstig last van. We moeten er alles aan doen om nieuwe slachtoffers te voorkomen." - Iva Bicanic, landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld.

COC Nederland

"Seksueel geweld maakt geen onderscheid naar seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Ook in de LHBTI-gemeenschap krijgen teveel mensen er mee te maken. Daarom zeg ik: tot hier en niet verder, stop seksueel geweld!" - Astrid Oosenbrug, voorzitter COC.

Dance4Life

“Alle jongeren verdienen een gezonde toekomst. Daarom moet ook seksueel geweld onder jongeren stoppen. Dat kunnen we samen voor elkaar krijgen!”

De Bovengrondse

"Seksueel geweld heeft enorme gevolgen voor de levens van mensen die het meemaken. De mate waarin dit nog altijd voorkomt is schrikbarend. Ik zie in voorlichting en preventie een belangrijke taak voor de overheid. Zij kunnen beleid maken dat impact heeft op levens van velen." - Santi van den Toorn, medeoprichter De Bovengrondse.

DWARS, Groenlinks jongeren

"Seksueel geweld is een enorm probleem dat we moeten aanpakken bij de kern. De landelijke overheid moet zorgen voor goede seksuele voorlichting en publiekscampagnes over gezonde gendernormen en consensueel seksueel gedrag." - Sabine Scharwachter, voorzitter DWARS, GroenLinkse jongeren

Emancipator

"De meeste plegers van seksueel geweld zijn mannen, daar moeten we serieus aandacht aan besteden. De meeste mannen plegen weliswaar geen seksueel geweld maar zouden actiever deel van de oplossing moeten worden. Met mannenemancipatie doorbreken we de cultuur die genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen bagatelliseert, normaliseert en soms zelfs uitlokt." - Jens van Tricht, directeur Emancipator.

Fonds Slachtofferhulp

"De drempel om ervaringen van seksueel geweld te delen, wordt steeds lager. Maar de drempel om hulp te zoeken is voor veel slachtoffers nog te hoog. We streven naar de best mogelijke hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld en komen op voor hun (rechts)positie."

FNV

"Ruim een derde van de vrouwen krijgt op werk te maken met seksuele intimidatie of geweld. Dit is onacceptabel en belemmert vrouwen in hun loopbaan. Het is noodzakelijk dat we nu gaan inzetten op het voorkomen van geweld." - Kitty Jong

GGD Brabant

“Seksueel geweld komt nog te vaak voor. Ieder slachtoffer is er een te veel. Daarom trekken wij de grens en zeggen #TotHier!”

Humanistisch verbond

“Overheid, maak een einde aan seksueel geweld! Wij komen op voor de vrijheid om zelf het deurbeleid van je liefdesleven te bepalen.” - Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond.

Jonge Socialisten (PvdA)

"In Nederland zijn er veel slachtoffers van seksueel geweld. We moeten onze krachten bundelen om de volgende generaties te onderwijzen om misbruik te voorkomen. Iedereen heeft recht op bescherming van diens lichaam." - Andrej van Hout, voorzitter Jonge Socialisten.

JOVD

"De regering moet aan de slag met wetgeving die seksueel geweld tegengaat, bijvoorbeeld een sisverbod. Daarnaast moet er op iedere school in Nederland seksuele voorlichting komen die meer behelst dan een condoom om een banaan doen." - Hilde Wendel, Landelijk Voorzitter JOVD.

NJR

“Seksualiteit raakt vaak aan de kern van de levensfase waar jongeren zich in bevinden. Hoe mooi zou het zijn als een gesprek en een positieve belichting daarbij de standaard werd? Seksueel geweld heeft hierin geen plaats." - Thyrza Zoons, bestuurslid

LSVb

"Nog te veel studenten worden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Een docent die een seksuele opmerking maakt. Een medestudent die je in het café op de kont tikt. Slachtoffers weten vaak niet waar ze naartoe moeten en of hun verhaal wel serieus genomen wordt. Dit moet veranderen." - Lyle Muns, voorzitter Jonge Socialisten

PerspectieF, Christenunie jongeren

“Seksueel geweld telt teveel slachtoffers die hier in stilte onder lijden. Het is essentieel om het taboe op dit onderwerp te doorbreken en ruimte te creëren voor gesprek en ondersteuning.” - Sylvana Bal, landelijk bestuurslid

Stichting Revief

"Seksueel misbruik is een pandemie die we niet graag zien en haast niet kunnen geloven. Om het verschil te kunnen gaan maken voor het kind van nu, zullen we met z’n allen moeten gaan praten over dit verwoestende fenomeen. En daarnaast zal seksueel misbruik een prominente plaats moeten krijgen in het curriculum van alle sociale opleidingen." Thérèse Bravenboer, Adviseur Revief

AM | Talent dat het maakt

"Intimidatie en seksueel geweld komt nog op grote schaal voor, ook op de werkvloer. Dit levert o.a. situatieve arbeidsongeschiktheid en blijvend effect op de werkpresentaties en het professioneel zelfvertrouwen van slachtoffers op. Alle vrouwen hebben recht op een veilige werkomgeving, waar zij ongehinderd zichzelf kunnen zijn. Daarom zeggen wij: tot hier!" - Lotte Rensen, oprichter en managing-partner AM | Talent dat het maakt

Transgender Netwerk Nederland

"Trans personen krijgen bijna vier keer zo vaak te maken met verkrachting. Maatregelen vanuit de overheid en gemeentes zijn dus hard nodig: van meer aandacht voor genderdiversiteit in de politie-organisatie tot crisisopvang waar ook trans personen veilig zijn. Maar iederéén kan zich uitspreken: seksueel geweld tegen wie dan ook accepteren we niet!” Brand Berghouwer, voorzitter Transgender Netwerk Nederland

UN Women

“Geen jongetje wordt geboren als dader van geweld tegen vrouwen, en geen meisje als slachtoffer. De centrale vraag in de aanpak moet zijn: Hoe kunnen we voorkomen dat ze dat wel worden?” - Marije Cornelissen, directeur UN Women Nederland

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

“Mensen met een beperking lopen een groter risico slachtoffer te worden van seksueel geweld. Dus juist voor deze groep, is het cruciaal dat de politiek in actie komt” - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

WO=MEN

“Seksueel geweld is een wijdverspreid probleem, met genderongelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen als oorzaken. Structurele aandacht voor seksueel geweld en gendergelijkheid is belangrijk.” Laila Ait Baali, directeur WO=MEN Dutch Gender Platform